Детските бракови се честа појава во Македонија

Детски бракови, 3% од склучените бракови на годишно ниво се помеѓу лица под 18 години, девојки од 15 до 18 години, ромска популација, Несиме Салиоска, извршен директор на „РОМА С.О.С.“, дружението РОМА С.О.С. предложи измени на три закони за да се превенира оваа појава

Детските бракови се честа појава во Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.