Денес нема ни шеќерна репка, ни производство на шеќер, а земјата е целосно зависна од увозот на шеќер

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.