По 10 години акцијата „Ден на дрвото“ заминува во историјата.

Акција „Ден на дрвото“, заминува во историјата, масовно пошумување, низок процент на успешност, 2008 година, Борис Трајанов, масовно учествуваа ученици и од јавниот сектор

По 10 години акцијата „Ден на дрвото“ заминува во историјата.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.