Демир Капија и Пласница се двете општини каде градоначалниците имаат најдолг стаж. Трајче Димитриев и Исмаил Јахоски на градоначалничката фотеља истерале 4 мандати.

Демир Капија и Пласница се двете општини каде градоначалниците имаат најдолг стаж. Трајче Димитриев и Исмаил Јахоски на градоначалничката фотеља истерале 4 мандати.

Демир Капија и Пласница се двете општини каде градоначалниците имаат најдолг стаж. Трајче Димитриев и Исмаил Јахоски на градоначалничката фотеља истерале 4 мандати.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.