Државниот завод за статистика утврди дека во 2016 г. наместо Марија и Александар, најчесто женско име било Јана, а машко Давид.

Александар и Марија со години беа најчестите лични имиња во Македонија
Во секое одделение имаше барем по тројца со име Александар
Последнава деценија се смени сликата на најпопуларни лични имиња
Државниот завод за статистика утврди дека во 2016 најчесто машко име било Давид
Александар не е веќе на листата на 10 најпопуларни машки имиња
Доминираат имињата на апостолите и библиските личности
Кај женските имиња најпопуларни се Јана, Сара и Јована

Државниот завод за статистика утврди дека во 2016 г. наместо Марија и Александар, најчесто женско име било Јана, а машко Давид.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.