Дебарско езеро летна дестинација во Западна Македонија

Дебарско езеро, Западна Македонија, плажа, чадори, лежалки, спасители, Црвен крст, друштвото на дебарските иселеници во САД, брана, Црн Дрим и притоката Радика

Дебарско езеро летна дестинација во Западна Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.