Дали знаете дека до 2017 Скопје требаше да стане „Велоград“ со 60 км. велосипедски патеки по скопските улици? Реалната слика е далеку полоша од овие планови и амбиции.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.