Дискриминација на УКИМ

Студентите на УКИМ нема кому да се обратат ако се дискриминирани
Има Комисија за студентски жалби, но таа е невидлива
Не се знае кои се членови на Комисијата и нема веб-страница
Од 23 факултети, само два ја посочиле Комисијата за постапување по дискриминација
Постои и Студентски правобранител, но нефункционален
Студентите се пожалиле дека и тој дискриминира
На УКИМ е регистриран висок степен на дискриминирање и на професори и на студенти
Речиси половина студенти сведочат за партиска, и исто толку и за етничка дискриминација при упис
И државната Комисија за заштита од дисриминација не се препознава како заштитник
Во пет години примила само две претставки за дискриминација на УКИМ

(Ивор: Истражувањето на МОФ за потреба на менување на правни акти за воведување тело за заштита од дискриминација на УКИМ)

Дискриминација на УКИМ

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.