Како денес изгледа Универзална сала

Какви тајни крие Универзалната сала? Ве носиме на местото од кое и публиката и уметниците имаат спомени за до крајот на животот. Денес Универзална е како бледа слика од минатото, но истовремено е и како временска капсула кога чекорите низ неа

Како денес изгледа Универзална сала

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.