Рударско-енергетскиот комбинат Битола е меѓу најголемите загадувачи во Европа

РЕК Битола, најголем загадувач во Европа, сулфурен диоксид, над стандардите во ЕУ, реконструкција на филтри, човечки животи, стопанство,животна средина, здравствен систем, штети

Рударско-енергетскиот комбинат Битола е меѓу најголемите загадувачи во Европа

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.