Народниот правобранител е адвокат на народот. Треба да се грижи за заштита на правата на граѓаните

народен правобанител, адвокат на народот, одредена моќ, има канцеларии во шест градови , проблеми што ги мачат поединци, масовни појави, приватноста и тајноста на податоците на подносителот, реалност, политика, да го извести надлежниот орган, Владата и Собранието, работи и до 5.000 предмети

Народниот правобранител е адвокат на народот. Треба да се грижи за заштита на правата на граѓаните

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.