Македонија е во 11-те земји во Европа каде има специјална Стратегија за претприемачко образование

Ученици од Македонија, Хрватска и Литванија во Скопје учеа да бидат претприемачи

Проектот „Ученици денес – одговорни претприемачи утре“ заврши по 2 години

Целта е да се надградат постоечките програми за претприемништво во училиштата

Со стекнатото знаење младите полесно ќе се снајдат при наоѓање работа

Од страна на нашите евалуатори овој проект беше високо оценет, најмногу поради неговиот силен европски контекст, но и поради обработката на една исклучително важна тема, а тоа е претприемничкото образование, Дејан Златковски (раководител на одделение во „Ерасмус +“)
Со аукција на 30 ученички фотографии се пренесоа и филантропски пораки

Колку и да се трудиме да ги доловиме строгите дефиниции на социјално претприемништво, како се разликува од општествена одговорност. Дека сепак, НЗС за сите концепти којшто се повикуваат на правење добро за заедниците е филантропијата. Односно да се биде добар човек, па понатаму да се биде добар бизнисмен, добар ученик, другар, родител, професор, координатор и сите останати улоги, Ирина Јаневска (претседателката на „АРНО“)

Македонија е во 11-те земји во Европа каде има специјална Стратегија за претприемачко образование

Проектот е координиран од Здружението „АРНО“, во партнерство со три училишта и „Out of the Box“ од Белгија

Македонија е во 11-те земји во Европа каде има специјална Стратегија за претприемачко образование

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.