Истекоа сите законски рокови за распишување на локални избори

Истекоа сите законски рокови за распишување на локални избори
Градоначалниците од денеска работат без мандат
Државниот инспекторат за локална самоуправа го тврди спротивното-дека мандатот е до крајот на 2017 година
Истечен е мандатот само на Советите на општините
Сите нивни одлуки по 24 март се неважечки
Од ЗЕЛС побараа партиите да донесат закон за функционирање на локалната самоупрва до следните избори
„Со оглед на тоа што има различни толкувања за тоа дали градоначалниците можат да продолжат да функционираат или не, ние како ЗЕЛС за да бидеме сигурни и да нема подделеност, бараме од Парламентот што побргу да се состане и да ги донесе измените на законот за избори и законот за локална самоуправа со што ќе се распишат следните локални избори“ – Коце Трајановски, претседател на ЗЕЛС.
Партиите начелно се договорија
За нив прифатлив датум за одржување на локални избори е 15 октомври
Дотогаш останува општините да функционираат во правен вакуум

Истекоа сите законски рокови за распишување на локални избори

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.