Закон за спречување и заштита од дискриминација во субраниска процедура

По пет месеци правна празнина
Законот за антидискриминација е повторно усвоен од Владата
Текстот на законот е речиси идентичен со претходниот
Новина е изборот на членови на Комисијата
Кои ќе бидат избирани јавно од страна на пратениците и граѓанските организации
Ние апелираме, како здружение и како членка на Мрежата за заштита од дискриминација, дека со новиот собраниски состав дека таков закон ќе биде брзо донесен во најитна постапка затоа што навистина се соочуваме секојдневно со жртви од дискриминаторски третман. Знаеме колку се штетни последиците од дискриминација, а во моментов без закон навистина ни се врзани рацете во постапувањето и заштитата на овие лица од дискриминација.
Поддршка за продолжување на процедурата
за нов закон упатија и 52 европарламентарци
Немањето закон влијаеше негативно на маргинализираните групи –
Ромите, ЛГБТИ, жените, лицата со попреченост, сиромашните…
Законот за спречување и заштита од дискриминација
Има зелено светло од меѓународните организации за човекови права
Преку серијал од шест документарни приказни
Види Вака ќе претстави како укинувањето на Законот
Влијаеше врз маргинализираните заедници
Особено во време на пандемијата од ковид-19

Закон за спречување и заштита од дискриминација во субраниска процедура

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.