Во Македонија има околу 30 двојки на загрозениот царски орел

Царскиот орел некогаш бил симбол на Автроунгарското царство
Денес оваа граблица птица е на работ на исчезнување
Во Македонија има околу 30 двојки што ја става земјата на врвот на европската мапа
Птицата ја има и во природата, но и на поштенските марки
За заштита и оддржување на овие грабливи птици поставени се 50 платформи за гнездење на далеководите
На овој начин екологистите сметаат дека бројот на птиците ќе се зголеми
Акцијата ја спроведуваат МЕПСО во соработка со еколошкото здружение „Аквила“

Во Македонија има околу 30 двојки на загрозениот царски орел

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.