Црква Св. Софија

За првпат е креиран 3Д модел на внатрешноста и надворешноста на црквата Света Софија во Охрид
(Извор на видео: CyArk)
Граѓанската организација за архивирање на културното наследство CyArk шест дена ја снимаше црквата
Со помош на дрон, ласерско скенирање и фотограметрија креирана е детална 3Д мапа
3Д анимацијата од Света Софија е создадена за да се подигне свеста за културното наследство во земјава
Моделот може да се користи и за идна заштита и конзервација на црквата
CyArk досега има снимено повеќе од 200 споменици на сите седум континенти

Црква Св. Софија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.