Централите Косово А и Косово Б се наоѓаат на само 100 километри од Скопје и истите се сметаат за најголем извор на загадување во цела Европа

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.