Инфраструктура

Инфраструктурно слепо црево на Балканот

Балканско инфраструктурно слепо црево. Вака слободно може да се нарече Македонија која изминативе три децении не успеа да изгради соодветна патна и железничка инфраструктура заостанувајќи