Брза помош

Брзата помош во Скопје работи со помал капацитет од потребниот
Во главниот град кој има над 700.000 жители функционираат 35 тимови
Потребни се барем уште десетина
Бројот на екипи е помал од оној кој го предвидуваат европските стандарди, еден тим на 15.000 жители
Конкурсите кои ќе следуваат за прием на нов медицински кадар се очекува делумно да го санираат проблемот
Голем дел од возилата со кои располага брзата помош се дотраени со многу изминати километри
Набавени се нови 12 нови возила, од кои најголем дел наменети за Скопје, но потребни се уште
Секоја секунда при интервенциите може да биде клучна

Брза помош

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.