Благодарение на Вики Димитрова и Татјана Димовски над 20 кучиња од Македонија, добија топол дом во САД

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.