Помалку библиотеки и помалку членови-кога последен пат сте изнајмиле книга од библиотеките во Македонија?

Изнајмувањето и читањето книги од библиотеки тивко изумира во Македонија
Според Државниот завод за статистика, за шест години има пет библиотеки помалку
Бројот на членови во националните и јавните народни библиотеки драстично се намалил
Во 2010 имало 62.000 членови во библиотеките кои се за широка јавност, а во 2016 имало 43.000 членови
Најголема библиотека е НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје каде има 1.079.905 наслови на книги и брошури

Помалку библиотеки и помалку членови-кога последен пат сте изнајмиле книга од библиотеките во Македонија?

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.