Бернајс пропаганда добија 4.200 евра поддршка од Министерството за култура за проект за кој воопшто не конкурирале.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.