Профит на банки

Профитот на македонските банки седумпати се зголемил за осум години
Сепак, тоа не ги спречува да менуваат камати и да воведуваат провизии за услугите што ги добиваат граѓаните
Во 2011 година, банките оствариле 19.2 милиони евра профит по оданочување
Во 2015 профитот пораснал на 75.4 милиони евра
Лани профитот на банките достигнал рекордни 135.8 милиони евра
Напоредно со пораст на профитот, растат и давачките за граѓаните
Покрај камати, дел од банките наплаќаат провизии за приливи од странство, за проверка на сметка, за СМС пораки…
Најголем дел од провизиите и каматите се менуваат без знаење на граѓаните

Профит на банки

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.