Антониот Ѓорѓиевски (21) веќе четири години професионално се занимава со готвење. Преку проектот „Кулинари“ го промовира готвењето како „кул“ професија.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.