Антониот Ѓорѓиевски (21) веќе четири години професионално се занимава со готвење. Преку проектот „Кулинари“ го промовира готвењето како „кул“ професија.

Антонио Ѓорѓиевски, готвење, професионално занимавање, морска храна, готвач или вајар, граѓански активизам, Кулинари, своето знаење на ученици, НВО Арно, УСАИД, Ирина Јаневска, обуки, формално образование, млади кулинари

Антониот Ѓорѓиевски (21) веќе четири години професионално се занимава со готвење. Преку проектот „Кулинари“ го промовира готвењето како „кул“ професија.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.