КАКО СИМПСОНСИ ПОГОДИЈА УШТЕ ПРЕД 16 ГОДИНИ А СИТЕ ВОДЕЧКИ МЕДИУМИ ПРОМАШИЈА ДЕН ПРЕД ИЗБОРИТЕ ВО САД

ЗОШТО ПОГРЕШИЈА АНКЕТИТЕ ВО САД?
КАКО СИМПСОНСИ ПОГОДИЈА УШТЕ ПРЕД 16 ГОДИНИ
А СИТЕ ВОДЕЧКИ МЕДИУМИ ПРОМАШИЈА ДЕН ПРЕД ИЗБОРИТЕ

*изјава од Никола Спасов Агенција “Рејтинг”
“ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ СЕ ВО КРИЗА СЕКАДЕ ВО СВЕТОТ”

КОЈ Е НАЈГОЛЕМИОТ ПРОБЛЕМ?

*изјава од Никола Спасов Агенција “Рејтинг”
“ИЗЛЕЗЕНОСТА Е НАЈТЕШКО ДА СЕ ПРЕДВИДИ СО АНКЕТИ, ЗНАЧИ, ЗНАЧИ ЕДНА ОД МАНИТЕ ШТО ГИ ИМААТ АНКЕТИТЕ
ТОА Е ИЗЛЕЗЕНОСТА, ОД ПРОСТА ПРИЧИНА ПТО ВО АНКЕТИТЕ, ПРИФАЌААТ ДА УЧЕСТВУВААТ ЛУЃЕ ШТО СЕ МОТИВИРАНИ ЗА ГЛАСАЊЕ.”

ДРУГИ ЗАМКИ ЗА АНКЕТАРИТЕ:
• ЛОШ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН ПРИМЕРОК
• ГОЛЕМА ИЗЛЕЗЕНОСТ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ
• НЕМЕРЛИВОСТ НА ОМРАЗАТА КОН КАНДИДАТИТЕ
• СЕ ПОВЕЌЕ ЛУЃЕ НЕ ОДГОВАРААТ НА ТЕЛЕФОН

НАЈГОЛЕМ ПРЕДИЗВИК ЗА АНКЕТИТЕ ПРЕД ИЗБОРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА?
*изјава од Никола Спасов Агенција “Рејтинг”
“БАР НА ОВИЕ ИЗБОРИ КЕ БИЕ ПРОЦЕНТОТ НА АЛБАНСКИОТ ГЛАС. ТИЕ СЕ УШТЕ ОД 55 ДО 60 ПРОЦЕНТИ КАЖУВААТ ДЕКА СЕ НЕОПРЕДЕЛЕНИ ВО АНКЕТИТЕ, ШТО Е МНОГУ СИМПТОМАТИЧНО И НЕ СЕ ЗНАЕ НА КРАЈ КАКО ЌЕ СЕ ОДРАЗИ.”

КАКО СИМПСОНСИ ПОГОДИЈА УШТЕ ПРЕД 16 ГОДИНИ А СИТЕ ВОДЕЧКИ МЕДИУМИ ПРОМАШИЈА ДЕН ПРЕД ИЗБОРИТЕ ВО САД

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.