Амнестија

Опозицијата бара амнестија за обвинетите за случувањата од 27-ми април
Власта пак работи на национално помирување, но не и на предлог за помилување
Aмнестијата се носи во форма на закон, а надлежен орган е Собранието
Со амнестија престанува гонењето, се укинува казната или се заменува со поблага
Неприкосновеното право на државата да простува кривично дело било применувано
неколку пати
Во 1991 и 1999 се амнестираа затвореници, лица кои требаше да издржуваат казна, осуденици од поранешните југословенски републики
Амнестијата во 2002 беше за учесниците во воениот конфликт од 2001 и реализација на Охридскиот Договор
Лицата кои не ја извршиле воената обврска беа амнестирани во 2004
Во 2011 престана кривичното гонење на одговорните за Хашките случаи
Годинава целосно беа ослободени затворениците со казна до 6 месеци,а повисоките казни беа намалени за 30 проценти

Амнестија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.