Скопски акведукт

За Скопскиот аквeдукт има повеќе дилеми околу неговата старост
Се претпоставува дека е од времето на античкиот период на Римското царство
Или од Византија, во времето на Јустинијан Први. Па оттаму овој аквeдукт, го нарекуваат и Јустинијанов аквeдукт
Се претпоставува дека е изграден со намена, за донесување на вода до античкиот град Скупи од изворот Левовец
Другата претпоставка е дека тој е изграден во 15 век, кога во Скопје се граделе многу исламски градби и биле неопходни големи количества на вода
Последен пат акведуктот беше обновен по скопскиот земјотрес во 1963 година
Оттогаш, до денес, реставрацијата на Скопскиот акведукт, се споменува само во политичките кампањи

Скопски акведукт

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.