акедонскиот архитект Јанко Константинов дел од изложбата за југословенскиот брутализам во Музејот на современа уметност во Њујорк (МоМА).

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.