Адвокатурата во Македонија со децении беше свет во кој доминираа мажите, но лани и статистички стана „женска професија“

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.