Адвокатура

Адвокатурата во Македонија со децении беше свет во кој доминираа мажите

Сепак, од лани адвокатурата и статистички стана „женска професија“

Во 2013 година од 2.209 адвокати дури 1.424 биле мажи, а 785 жени

Бројот на жени адвокати се зголемува секоја година, а на мажи се намалува

Во 2017 година од 2644 адвокати, дури 1.350 биле жени, а 1.294 биле мажи

Бројот на жени е поголем и кај адвокатските приправници и стручни соработници

Адвокатура

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.