40% од светското население и во време кога е соочено со пандемија нема услови за хигиена со проточна вода и сапун

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.