30% од граѓаните би ги казниле таканаречените „свиркачи“ или оние кои ќе пријават криминал во институцијата во која работат

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.